Химическа устойчивост на ръкавиците

При работа с абразивни химикали трябва да се знае химическата устойчивост на ръкавиците за еднократна употреба и защитата, която предоставя материала, от който са произведени ръкавиците. Също така концентрацията химикала и продължителността на съприкосновение на ръкавиците с него оказват влияние върху устойчивостта на ръкавиците.

Разграждане и време на пробив на ръкавиците

Ръкавиците се оценяват на това, колко добре устояват на експозиция към даден химикал. Въпреки че няма стандартизиран тест, устойчивостта на ръкавиците обикновено се установява, чрез излагането им на определено химическо вещество. Когато ръкавиците се разграждат, те се подуват, сбръчкват, втвърдяват или променят цвета си. По принцип разграждането определя, дали материала от който са произведени ръкавиците е подходящ за извършването на определена дейност. Освен за разграждане, ръкавиците трябва да бъдат тествани за проникване и време на пробив. Времето на пробив е периода между първоначалният контакт на химическото вещество с ръкавицата и попадането на частици от химикала във вътрешната част на ръкавицата. Времето за пробив е индикация за това, колко време може да се работи безопасно с дадено вещество. Проникването е начинът, по който химикалът преминава през даден материал на молекулярно ниво, без да навлиза през порите на ръкавиците, дупките или други видими отвори.

Нитрилните ръкавици предлагат добра химическа устойчивост, както спрямо най-използваните химикали, така и спрямо редица специфични вещества, като такива за третиране на вода и за почистване на индустриални компоненти.

За различните видове еднократни ръкавици, продължителността на излагане към даден химикал и концентрацията му определят, колко устойчиви са те към него. При извършването на специфични дейности е важно да се направят тестове на ръкавиците на място. По този начин работещите ще са наясно с възможностите за защита на ръкавиците. Особено внимание трябва да се обърне, ако се работи с химически смеси. Ръкавиците са тествани за устойчивост към едно химическо вещество, но устойчивостта им към смеси от вещества може силно да варира, затова трябва да бъдат тествани спрямо приложението им.

Например ръкавиците от латекс предоставят бариерна защита при работа с храни, в здравеопазването и индустрията. Латексовите ръкавици осигуряват защита и срещу редица химически вещества, сред които е и ацетона, но латекса се разпада при продължително излагане на определени химикали, като етилацетат и разтворител за боя.

Нитрилните ръкавици са по-добър избор при работа в автосервизите защото те са устойчиви към голяма част от химикалите с които се работи, като моторно масло, спирачна течност и други.

За правилен избор на ръкавици за еднократна употреба от решаващо значение е да се вземе в предвид устойчивостта им към конкретните вещества, с които ще бъдат в непосредствен контакт.