Значение на ръкавиците при професионалното почистване

Работещите в сферата на професионалното почистване се нуждаят от защитата, която предоставят ръкавиците за еднократна употреба, за да се предпазят от рисковете за здравето, които крие професията им.

Основната опасност пред която са изправени са химическите вещества, които се използват при почистването. Множество вредни химикали се съдържат в препаратите за почистване на стъкло, метал и други повърхности, като някои от тях са флуороводородна киселина, нитрилотриацетат и фосфорна киселина.

Втората опасност се крие в контакта с кръвни патогени. Това се случва, когато по време на почистване работещият влезе в съприкосновение с повърхности замърсени с инфектирани телесни течности, санитарни салфетки или тъкани.

Като се имат в предвид тези рискове, служителите в професионалното почистване се нуждаят от бариерна защита, за да се предпазят. Освен това ръкавиците трябва да се сменят при изпълнението на различни задачи. Например след почистване на тоалетните в дадено помещение, трябва да се сложи нов чифт ръкавици преди да се почистват мивките или други повърхности, за да се избегне прехвърлянето на бактерии и химикали от тоалетните към тях. При почистването се използват множество вредни химикали, затова е необходимо работещите винаги на носят ръкавици.

Като се вземе в предвид всичко това, трябва да се знае и кои са най-често използваните видове ръкавици от професионалистите в сферата на почистването.

Винилови ръкавици

Ръкавиците от винил ( поливинилхлорид PVC ) са най-често използвани при извършването на санитарни дейности. Виниловите ръкавици са подходяща защита при контакт с кръв и телесни течности. Тези ръкавици са евтина алтернатива на латексовите и нитрилните ръкавици.

По отношение на химическа устойчивост, виниловите ръкавици предоставят надеждна защита срещу редица химикали. Те могат да издържат на флуороводородна, фосфорна и 10% концентрирана азотна киселина и на други вещества. Винаги тествайте на място химическата устойчивост на ръкавиците към веществата с които работите!

Нитрилни и Латексови ръкавици

Ръкавиците от нитрил и латекс са сред най-използваните при професионално почистване.

Нитрилните ръкавици предоставят най-добра химическа устойчивост из между ръкавиците за еднократна употреба. Издържат на вредни разтворители като 38% концентрирана солна киселина, 2-бутоксиетанол и натриев хипохлорид. Тези ръкавици не съдържат латекс и са изработени от здрав синтетичен каучук, който е изключително устойчив на пробиване и разкъсване и е идеален и за по-тежки задачи. Както винаги, преди да използвате, направете тест за химическа устойчивост на ръкавиците.

Латексовите ръкавици също издържат на редица химикали, устояват на разкъсване и продупчване. Те също са използвани в сферата на професионалното почистване за извършване на специфични манипулации, но не толкова широко, защото продължителният контакт с естествен латекс провокира при някои хора възникване на алергични реакции.