Добри практики за поставяне на ръкавици

Когато специалистите поставят ръкавици, сигурно не се замислят за целия процес, но важно е да се отбележи, че има точни стъпки, които трябва да се следват, за да се осигури комфорт на носене.

Основният приоритет е да се постави бариера между кожата на специалиста и замърсители, патогени и други опасни вещества. Медицинските сестри, например, се нуждаят от бариера между тях и кръвта и кожата на пациента, както и замърсени повърхности. В ХВП сектора същите ръкавици пречат на микроскопичните организми да преминат от ръкавиците на работниците към храната, но и пазят същите служители от здравни рискове свързвани със суровото месо, като салмонела и други.

Ето ги и ключовите стъпки:

1. Намиране на точния размер.
Преди ръкавиците да се поставят, трябва ползвателят да е сигурен, че е намерил своя размер. Ако ръкавиците не са по мярка има риск от скъсване, което може да застраши благополучието на специалиста. Това може да се случи, когато ръкавиците са един размер по-малки или по-големи. Когато се носи по-малък размер, има по-голяма вероятност ръкавиците да се скъсат или продупчат и се нарушава свободата на движение. Когато ръкавиците са по-големи, те са отпуснати, образуват се гънки, които пречат на добрия захват. Един вариант да се установи дали специалистът е с точния размер ръкавици е да изпъне максимално пръстите на ръката си. Ако има опън на ръкавицата, значи размерът е по-малък.

2. Поставяне на ръкавиците.
След като точният размер на ръкавиците е установен, специалистите могат да ги поставят. Първата стъпка тук е да се осигури чиста повърхност, за да се избегне тяхното замърсяване. В химичните лаборатории, например, ръкавиците не трябва да бъдат поставяни на места, където преди това са се намирали химически субстанции, тъй като по този начин накрая химикалът ще влезе в контакт с кожата на ползвателя.
В същия този смисъл всички бижута на пръстите и китката трябва да бъдат свалени, а ръцете –измити преди поставяне на ръкавиците. Мръсните ръце могат да замърсят вътрешността на ръкавиците.
След като повърхността и ръцете са чисти, потребителят може да започне с поставянето на ръкавиците. Тук ключовият момент е по възможност той да избягва докосване на външността на ръкавицата. Ръкавицата се поставя на чиста работна повърхност, а след това се поставя на водещата ръка ,като се хваща с другата ръка и се стреми да пипа само вътрешността на ръкавицата до стигане на нивото на пръстите. След това с една поставена ръкавица, потребителят пъха и втората ръкавица. Когато ръкавиците са на ръцете, той може да пипне с тях външността им, за да ги нагласи за максимален комфорт.

3. Предизвикателства при поставянето на ръкавици
В някои случаи потребителите могат да изпитат затруднения при поставянето на ръкавици на техните ръце. Една причина за това е наличието на влага и потни ръце.
Един подобен пример е от автомобилната индустрия. Ако техниците работят в сервиза в хубав топъл ден, има голяма вероятност техните длани да се изпотили и това да създаде проблем с поставянето на ръкавиците.
В този случай напудрените ръкавици могат да бъдат решението. Пудрата по ръкавиците улеснява тяхното поставяне и сваляне. Но потребителите са предупредени, че при някои манипулации ръкавиците с пудра не са подходящи-пудрата може да намали силата на някои лепила и да замърси бои и лакове.
Алтернативата би била ръкавица без пудра с полимерен вътрешен слой, който елиминира нуждата от пудра и намаля съпротивлението на повърхността.

Латексови ръкавици

4. Свалянето на ръкавиците

И тук има специфични стъпки, които е препоръчително да се спазват. Потребителят не трябва да пипа кожата си с външността на ръкавицата, за да се избегне замърсяване.
Използвайки водещата си ръка, той започва да хваща външността на ръкавицата от втората си ръка от дланта около ръба. След това свалете ръкавицата и я смачкайте на топка във водещата ръка, която е с ръкавицата. След това опънете ръкавицата на водещата ви ръка с два пръста и внимателно я свалете без да докосвате китката си. При свалянето на ръкавицата наобратно, захванете в топката и първата ръкавица. След това ръкавиците могат да бъдат изхвърлени на посочените за целта места.